Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2014 , Vol 20 , Issue 5
Osteopontin Expression in Polarized MDCK Cells
TAŞÇENE N1, İŞGÜDER Z1, BERRIN SALMANOĞLU B1
DOI : 10.9775/KVFD.2014.10815 Keywords :