TAŞÇENE N, İŞGÜDER Z, BERRIN SALMANOĞLU B. Osteopontin Expression in Polarized MDCK Cells. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (5): 671-674, 2014. DOI: 10.9775/KVFD.2014.10815