Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 5
Kars Yöresi Sığırlarında Subklinik Paratuberkülozun Seroprevalansı
MAKAV M1, GOKCE E1
DOI : 10.9775/kvfd.2013.8529 Keywords :