MAKAV M, GOKCE E. Kars Yöresi Sığırlarında Subklinik Paratuberkülozun Seroprevalansı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (5): 913-916, 2013. DOI: 10.9775/kvfd.2013.8529