Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 5
Sığırlarda Babesia bovis ve Babesia bigemina"nın Reverse Line Blotting, Nested PCR ve Real Time PCR Teknikleri İle Karşılaştırmalı Tanısı
YILDIRIM A1, DUZLU O1, INCI A1, ONDER Z1, CILOGLU A1
DOI : 10.9775/kvfd.2013.9072 Keywords :