YILDIRIM A, DUZLU O, INCI A, ONDER Z, CILOGLU A. Sığırlarda Babesia bovis ve Babesia bigemina"nın Reverse Line Blotting, Nested PCR ve Real Time PCR Teknikleri İle Karşılaştırmalı Tanısı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (5): 895-902, 2013. DOI: 10.9775/kvfd.2013.9072