KÖBÖLKUTI LB, CZIRJÁK GA, TENK M, SZAKÁCS A, KELEMEN A, SPINU M. Edwardsiella tarda Associated Subcutaneous Abscesses in A Captive Grass Snake (Natrix natrix, Squamata: Colubridae). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (6): 10.9775/kvfd.2013.92, 2013. DOI: 10.9775/kvfd.2013.9275