YILDIRIM E, MACUN HC. Kadmiyum, Bakır ve Kurşunun İn Vitro İnek Uterus Kasılmaları Üzerine Etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (5): 793-799, 2013. DOI: 10.9775/kvfd.2013.8805