Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2005 , Vol 11 , Issue 2
The Test Used for Detected of the Failure of Passive Transfer in Neonatal Calves
Yıldız S1, Gürbulak K1
Keywords :