Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2014 , Vol 20 , Issue 3
Methicillin Resistance in Staphylococcus pseudintermedius Isolated from Shelter Dogs in Turkey
SAREYYÜPOĞLU B1, MÜŞTAK HK1, CANTEKIN Z1, DİKER KS1
DOI : 10.9775/kvfd.2013.10364 Keywords :