Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 5
Plasmodium berghei"nin In Vitro Kültürü: Klorokin ve Artesunat İlaç Direnç Testlerinin Uygulanması
OSTAN I1, KURT O1, OZBILGIN A1
DOI : 10.9775/kvfd.2012.8470 Keywords :