Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 5
Sunset Yellow FCF" nin Tavuk Embriyosu Deri ve Barsak Mast Hücrelerinin Degranülasyonu Üzerindeki Etkileri
GULER T1, BASIMOGLU KOCA Y1
DOI : 10.9775/kvfd.2013.8982 Keywords :