Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 1
Mısır Silajında Aflatoksin B1 Varlığının ve Süte Geçme Durumunun Araştırılması
KARAKAYA Y1, ATASEVER M1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.2398 Keywords :