Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2002 , Vol 8 , Issue 1
Pathological and Aetiological Investigations on Ovine Pneumonia in the Region of Kars
Beytut E1, Otlu S1, Sözmen M 1
Keywords :