Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2014 , Vol 20 , Issue 4
Multiple Congenital Anomalies in a Simmental Calf
DEMİRASLAN Y1, ASLAN K1, GÜRBÜZ İ1, ÖZEN H1
DOI : 10.9775/kvfd.2014.10692 Keywords :