Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 5
Overektomili Sıçanlarda Alendronatın Böbrek Dokusu Üzerindeki Etkileri
CEVIK O1, ARSLAN AH1
DOI : 10.9775/kvfd.2013.8759 Keywords :