Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 4
Generalized Reactive Amyloidosis in a Gazelle (Gazella gazella)
OZDEMİR O1, HATIPOGLU F1, KARAMAN M2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, TR-42079 Konya - TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, TR-36040 Kars - TÜRKİYE
DOI : 10.9775/kvfd.2012.8461 Bu raporda 1.5 yaşında, erkek bir dağ ceylanında saptanan generalize reaktif amiloidozis tanımlandı. Makroskobik incelemede karın boşluğundaki serozalarda hiperemi ve rumende ise kenarları kanamalı 7 cm çapında ülser belirlendi. Her iki böbreğin yüzeyinde 1-2 mm büyüklüğünde boz-beyaz renkte odaklar gözlendi. Mikroskobik incelemelerde böbreklerde glomerulus, tubulus ve akıtıcı kanal bazal membranları ve damar duvarlarında, dalakta foliküllerde, karaciğerde Disse aralığında ve ince barsaklarda lamina propriyada pembe renkte, homojen ve amorf yapıda birikimler gözlendi. Bu birikimlerin Kongo kırmızısı ile tuğla kırmızısı renkte boyandıkları, potasyum permanganat ile muamele edildikten sonra Kongo kırmızısı ile boyanmadıkları görülerek AA-amiloidoz (sekonder amiloidozis) olduğu kanısına varıldı. %10"luk formaldehitte bulunan stok doku parçalarının Lugol ve sülfirik asitle muamele edilmeleri sonucunda amiloid birikimlerinin koyu mavi renkte oldukları gözlendi. Rumende ülserasyonla birlikte generalize amiloidoz saptanan bu olguda, amiloid birikimlerinin makroskobik olarak sadece taze dokularda değil formaldehit solüsyonunda tespit edildikten sonra da gösterilebileceğine dikkat çekilmiştir. Keywords : Generalize amiloidozis, Ceylan, Patoloji