ERGÜN G, AKTAŞ S. ANOVA modellerinde kareler toplamı yöntemlerinin karşılaştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (3): 481-484, 2009. DOI: 10.9775/kvfd.2009.213