Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 , Vol 15 , Issue 3
Polatlı Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların laktasyon eğrisi özellikleri
KESKİN İ1, ÇİLEK S1, İLHAN F1
DOI : 10.9775/kvfd.2009.034-A Keywords :